KM Group

                                                                         Ana Sayfa  

Çözümlerimiz

Sucess Stories 

 

Bilal Yazılım SAP Danışmanlık Çözümlerimiz; konusunda deneyimli danışmanlarımız tarafından sağlanır. Bilal yazılım Türkiye'nin en güçlü kurumları tarafından kullanılan ERP sistemi olan SAP için ABAP Programlama ve Basis Danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

İsteğiniz doğrultusunda ABAP ile uygulama yada rapor geliştirme, yerinizde yada uzaktan teknik destek vermekteyiz. Ayrıca tüm modüller için fonksiyonel danışmanlar ve key userları tedarik etmekteyiz.
Sap Danışmanı ihtiyaçlarınızı elimizdeki geniş CV bankası ile kısa sürede cevaplıyoruz.

 

ABAP Danışmanlığı

 

Yeni fonksyonel uygulamaların geliştirilmesi
Listviewer Rapor
Screen Painter
Dialog Programlama
BAPI ve RFC ile dış uygulamalardan erişim
Mobil Uygulamalar ve Saha Otomasyonu

 

BW Danışmanlığı

SAP ECC BW (Veri Ambarı) çözümü, işletmelerin verilerini işleyerek bilgiye dönüştürmelerinde yardımcı bir araçtır. Farklı bilgi sağlayıcılarla entegre bir şekilde çalışabilen BW ile veriler depolanır, hızlı ve etkin bir şekilde aranılan kriterdeki verilere ulaşılır ve analizler yapılır. SAP ECC BI çözümünün temel bileşeni olan BW ile işletmelerin karar süreçleri kolaylıkla hızlandırılır.

SAP ECC BW, SAP ve SAP harici her türlü bilgi sağlayıcısından veri aktarımını olanaklı kılar. Verileri ''InfoObject'' olarak adlandırılan bilgi nesneleri içinde depolarken, verilere hızlı geri ulaşımı olanaklı kılarak, farklı raporlara çok daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılmasını sağlar. Verilerden bilgiye ulaşmada çok boyutlu veri analizi yapabilir, sonuçları istenilen formatta grafik ve tablo desteği ile verir. Böylelikle her türlü analiz sonucuna ve rapora internet erişiminin olduğu her noktadan hızlı bir şekilde ulaşılır. SAP BW modülü, fonksiyonelliği kadar hızlı uyarlama süreciyle de yatırımın geri dönüşüm sürecini kısaltır.

Business Objects Danışmanlığı

Business Objects Uygulamaları, işletmelere, günümüzün zorlu ekonomik koşullarında, tüm verileri ve iş süreçlerini entegre ederek finansal mükemmelliğe ulaşma ve stratejilere yön verme becerisi kazandırmaktadır.

SAP BOBJ (Business Objects), farklı veri kaynakları ile hem operasyonel raporlama hem de teknik birikimi olmayan son kullanıcıların bilgiye erişebilmesi, erişilen bilgi üzerinde analiz yapılması ve elde edilen sonuçların başka kullanıcılarla paylaşılmasını sağlayan bir platform ve yazılım araçları sunar.  SAP BOBJ'in  en önemli gücü, sahip olduğu platformun oldukça güvenli, ölçeklenebilir ve genişleyebilir olması ve gerek son kullanıcı ara yüzleri gerekse yönetim açısından çok basit kullanımlı araçlar sunabilmesidir.


SAP  Veri Entegrasyon Çözümleri

abap web servisleri entegrasyon

SAP Veri Entegrasyonu için Güncel Çözümler


SAP dışındaki herhangi bir Kaynaktan gelen verilerinizi SAP’ye entegre edebilirsiniz. Bu kaynaklar, Diğer Muhasebe / Finansal Programlar Diğer CRM Sistemleri Mobil Cihazlar (Windows Mobile, iPhone, BlackBerry) Web Tabanlı Sistemler Oracle, SQL Server, MySQL, DB2 VeriTabanları Legacy Sistemler (Mainframe, AS400, SystemI, SystemZ, OS/390) olabilirler. SOA - Service Oriented Architecture XML Web Servisleri kullanılarak dış sistemlerle entegrasyon sırasında otomatik olarak tüm Ana Veriler ve İşlem Verileri ile Fiş, Sipariş, Fatura v.b dökümanları sisteminizde oluşturabilirsiniz. Masaüstü Uygulaması, Web Sayfası yada Windows Servisleri şeklinde kurumsal ihtiyaçlarınıza uygun SAP ABAP Veri Entegrasyonu Çözümleri hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bütçeleme ve Raporlama Çözümleri

 

 

SAP BI İş Zekası Danışmanlık

 

ok

BW (Business Warehouse) Çözümleri

ok

BPC (Business Planning and Consolidation) Çözümleri

ok

Business Objects Raporlama Çözümleri

ok

İş Zekası Çözümleri

 

 

 

İş Zekası Çözümleri işletmelerin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik stratejilerinin başarısını arttırmak için daha hızlı ve karar almaları için gereken veri toplama, depolama, analiz, kolay erişim, planlama ve strateji belirleme aşamalarını olanaklı kılan uygulama ve teknolojilerin bütünüdür.İş Zekası Çözümleri ile;

 

 İşletmeler diğer bilgi sistemleri ile entegre çalışıp strateji belirlerken ihtiyaç duydukları bilgilere tek bir kaynaktan ulaşırlar.

 Pazarda rekabet avantajı sağlayacak, ileriye dönük doğru bilgilerin oluşturulması ve bu oluşturulan bilgilerden geleceğe yatırım yapacak sonuçlar üretilir.

 İşletmelerin daha etkili, planlama ve bütçeleme yapmasına, stratejilerini daha hızlı hayata geçirmelerine ve performans yönetimi yapmasına olanak sağlanır.

 İşletmeler pazardaki değişimlere kısa sürede uyum sağlarlar.

 

SAP İş Zekası Çözümleri özellik itibariyla kurulumu basit ve hızlı bir uygulamadır. Her seviyedek kullanıcıya özgü tasarlanabilir yapısıyla esnektir. Bilginin şletme içinde güvenilir biçimde paylaşımını sağlar. SAP R/3 dışındaki uygulamalar ile de etkin biçimde kullanılır.

 

İş Zekası Uygulamaları;

 

1. Bütçe Planlama

 

Her kurumun organizasyon yapısı ve bütçeleme süreci farklıdır. İş Zekası bu farklı yapıların hepsine çözüm sunabilecek ölçüde esnek bütçe ve planlama fonksiyonları içermektedir. Verinin tek bir yerde tutulması, eski bütçe değerleri üzerinden iş akışına, bütçeleme koordinasyonu ve statü takibine, simülasyon ve senaryo analizlerine olanak sağlar.

 

2. Strateji ve Performans Yönetimi

 

Bu başlık altında verilen hizmetlerin kapsamında bulunan Kurumsal Karne (Balance Score Card), Yönetici Kokpiti ve Değer Ağacı (Value Driver Tree) uygulamaları sayesinde yöneticiler anahtar performans gösterge (KPI: Key Performance Indicater) değerlerini, planlanan değerler ile gerçekleşen değerler arasındaki ilişkiyi, şirketlerinin mevcut konumunu izlerler. Ayrıca önemli göstergelerin sistemde tanımlanıp analizlerini yapmak yoluyla farklı senaryolar karşılaştırmalı raporlarla yöneticilere sunulur. Yapılan analizler grafik, harita, tablo gibi çok çeşitli biçimlerde görselleştirilir.

   

Veri Ambarı (BW)

 

İşletmeler pazarda kendlerine rekabet üstünlüğü sağlayacak doğru kararları alabilmek için doğru veriye ulaşmak zorundadırlar. Veri Ambarı bu amaçla işletmelerin karar destek süreçlerini en etkin biçimde yürütmesini sağlayarak büyük avantajlar sağlar.

 

Veri Ambarı Uygulamaları ile SAP içi veya dışı her türlü kaynak sistemden veri çeker, depolar, analiz eder ve ilgili raporları oluşturarak yönetim karar aşamasına destek olur. Ek olarak SAP BW'nin raporlama aracı olan BEx ile rapor oluşturduktan sonra bu raporları web üzerinde görebilme imkanı tanır.

 

MS SQL Server, IBM DB2, Oracle gibi birçok veri tabanı sistemi üzerine kurulma özelliğine sahiptir.İşletmenin  süreçleri değiştiğinde veri modelleri kolayca yeni duruma uyarlanabilir ve bu uyarlamalar BW'nin çalıştığı veri tabanına otomatik etki eder. Sonuç olarak SAP BW sayesinde şirketler verilerine her tür detayda bakabilir, kapsamlı analizler yapabilirler. Ayrıca hazır içerik yardımıyla ihtiyaç duyulabilecek raporların çoğunu önceden uyarlanmış olarak sunar.

Proje Kalite Güvencesi

 

Rekabetin sürekli arttığı günümüz iş dünyasında, işletmelerin sürekli kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. İşletmelerin varlıklarını yara almadan sürdürebilmeleri ve rakiplerinden bir adım ileri çıkabilmeleri amacıyla sadece kaliteli ürün ve hizmet sunmaları yeterli değildir. Tüm işletmelerin arka planında iş süreçlerinin daha sağlıklı ve daha verimli yürütülmesi için verilen bilgi işlem teknolojileri tabanlı çabalar vardır.

 

Şirketimiz | Çözümlerimiz | Referanslar | Hizmetler | Destek | İletişim

Copyright © 2010. KM Group. All Rights Reserved.